กีตาร์ มีกี่ประเภท

กีตาร์

กีตาร์ เครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอไม่ว่าจะะยุคไหนๆ นักร้อง นักดนตรีจะต้องใช้เพื่อช่วยให้บทเพลงนั้นๆออกมาสมบูรณ์มากขึ้น มีหลายคนที่อยากเริ่มเล่นดนตรีด้วยกีตาร์ แต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่ามันมีกี่ประเภท ก็ต้องเข้ามาศึกษากันก่อน อย่างที่เรารู้กันว่ากีตาร์เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสายชนิดหนึ่ง มักจะเล่นด้วยนิ้วมือซ้าย ใช้วิธีการดีดหรือเกาด้วยนิ้วมือขวาหรือไม่ก็ใช้ปิ๊กในการดีด เสียงของเครื่องดนตรีชนิดนี้จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย ประเภทกีตาร์มีกี่ประเภท มาดูกันเลย

ประเภทของกีตาร์ (Guitar)

กีตาร์

Guitar เครื่องดนตรีประเภทสายที่มี 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar) และ กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) ทั้งสองประเภทจะแตกต่างกันอย่างไร ไปดูกัน

  • กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar)

เป็นกีตาร์ที่สามารถขยายเสียงกีตาร์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นในการขยายเสียง โดยกีตาร์อะคูสติกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กีตาร์คลาสสิก

เป็นต้นแบบขแงกีตาร์ในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของกีตาร์คลาสสิกจะมีความกว้างกว่ากีตาร์ทั่วไป ระยะห่างของแต่ละสายก็จะมากกว่ากีตาร์ประเภทอื่นๆ สายที่ใช้ก็จะเป็นสายไนลอนที่ทำให้เสียงมีความนุ่มเหมาะกับการเล่นเมโลดี้หรือเกากีตาร์มากกว่าการเล่นตีคอร์ด 

2. กีตาร์โฟล์ค

เป็นกีตาร์ที่นิยมเล่นกันทั่วไป โดยตัวสายจะเป็นสายโลหะทั้งหมดและมีความกว้างของคอร์ดกีตาร์ที่แคบกว่ากีตาร์แบบคลาสสิก เสียงที่ได้ก็จะมีความใสและกังวานกว่าเสียงกีตาร์คลาสสิก

  • กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)

เป็นกีตาร์ที่ถูกพัฒนาจากกีตาร์อะคูสติกให้สามารถขยายเสียงได้ รวมไปถึงมีเอกลักษณ์และความหลากหลายของเสียงที่สามารถตอบโจทย์การเล่นได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น กีตาร์ไฟฟ้ามีหลายประเภทที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. Solid Body 

เป็นกีต้าร์ไฟฟ้าที่พบเห็นได้ทั่วๆไป โดยตัวกีตาร์จะเป็นไม้ตันทั้งตัว ไ่ม่มีการเจาะช่องเพื่อขยายเสียงเหมือนกีตาร์โปร่ง 

2. Semi-Hollow body 

เป็นกีตาร์ที่มีส่วนตรงกลางตัวเป็นแบบตันและยังมีการเจาะช่องสำหรับกำทอนเสียงเพื่อให้ได้เสียงที่มีความเป็นกีต้าร์อะคูสติกมากยิ่งขึ้น 

3. Hollow Body 

เป็นกีตาร์ที่มีลักษณะคล้ายกับกีตาร์ Semi-Hollow body แต่สิ่งที่แตกต่าง ก็คือ Hollow Body ความหนาของตัวกีตาร์จะหนากว่าตัว Semi-Hollow body ทำให้มันมีปริมาณช่องว่างที่มากกว่าจึงทำให้เสียงที่ได้มีเสียงของกีตาร์อะคูสติกมากกว่า

ประเภทกีตาร์ที่นักดนตรีนิยมใช้

  • กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar)
  • กีตาร์คลาสสิค(classical guitar)
  • กีตาร์ไฟฟ้า(electric guitar)
  • กีตาร์เบส (bass guitar)